Erfrecht

zoek knopje

Zoek direct een advocaat

Consumenten

Erfrecht in Nederland

Erfrecht is een rechtsgebied, onderdeel van het burgerlijk recht, dat zich bezighoudt met erfopvolging of successie. Erfrecht kan ook direct betrekking hebben op de nalatenschap van een persoon. In Nederland zijn er twee manieren om erfgenaam te worden, namelijk:

  • Op basis van de wettelijke bepaling
  • Op basis van een testament

Bij het aanvaarden van een erfenis krijgt u als erfgenaam te maken met zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Bij een positieve erfenis zal hier erfbelasting over betaald moet worden. Ook kan het zijn dat iemand als legataris wordt genoemd in het testament. Dit betekent dat iemand een duidelijk bepaald goed of bepaald geldbedrag erft. Belangrijk om hierbij te weten is dat een legataris andere rechten en plichten heeft dan een erfgenaam. Zijn er geen erfgenamen? Dan komt een positieve nalatenschap toe aan de Staat.

De rol van een erfrecht advocaat

Bij de verdeling van een erfenis ontstaat er regelmatig ruzie. Dit gebeurt meestal wanneer er geen testament is opgesteld, waardoor er onduidelijkheid is over wie wat erft. Dit leidt mogelijk tot conflicten. Een erfrecht advocaat biedt in dat geval uitkomst. Een erfrecht advocaat is zeer ervaren met juridische zaken omtrent het erfrecht, waardoor zij goed weten om te gaan met deze emotionele kwesties. Met een professionele en objectieve benadering zorgt een erfrecht advocaat voor de juiste verdeling waar iedereen, die erfgenaam meent te zijn, tevreden mee is.

Heeft u een conflict met uw familieleden of naasten naar aanleiding van een sterfgeval? Via ons landelijke netwerk vindt u gemakkelijk een deskundige erfrecht advocaat bij u in de buurt.